• ०६७-४२०१३५, राहत शाखा (०६७-४२००५७)

प्रदेश सरकार
वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय पर्वत

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

forest logo
विष्णुप्रसाद अधिकारी
व्यक्तिगत विवरण
नाम विष्णुप्रसाद अधिकारी
पद नि. डिभिजनल वन अधिकृत
मोवाइल 9857630390
ईमेल: parbatdfo@gmail.com